ارسال فایل

پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی اموزه به میزانی با سرعت مسیر خود را در حیطه پزشکی باز کرده است که نبودن پرینتر سه بعدی باعث به وجود امدن مشکلات اساسی در مراحل کار و روند امور می گردد.
کاربردی که امروزه پرینتر سه بعدی در پزشکی و دندانپزشکی دارد باعث رشد و پیشرفت علم در این حیطه شده است.
پزشکان در عمل های جراحی احتیاج به مدل سازی اعضا اسیب دیده هستند تا اینکه بتوانند در هنگام ترمیم از ان استفاده کنند .
به عنوان مثال ساخت کاسه چشم به جهت قالب گیری در دندانپژشکی و … همه از نمونه هایی هستند که در پزشکی و دندانپزشکی
از پرینتر سه بعدی استفاده میشود.

پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر