ارسال فایل
می 10, 2015

پرینت سه بعدی گیربکس

پرینت سه بعدی گیربکس
می 10, 2015

نخستین آرایشگر دیجیتال ساخته شده با پرینتر سه بعدی

نخستین آرایشگر دیجیتال ساخته شده با پرینتر سه بعدی
آوریل 22, 2015

استفاده از پرینتر سه بعدی در صنعت سرامیک

استفاده از پرینتر سه بعدی در صنعت سرامیک
آوریل 22, 2015

پرینت سه بعدی مکعب های تو در تو

پرینت سه بعدی مکعب های تو در تو
آوریل 22, 2015

ساخت ابزارهای کمک آموزشی ریاضی با پرینتر سه بعدی

ساخت ابزارهای کمک آموزشی ریاضی با پرینتر سه بعدی
آوریل 14, 2015

ساخت قایق کنترلی با پرینتر سه بعدی

ساخت قایق کنترلی با پرینتر سه بعدی
آوریل 14, 2015

انیمیشن ساخته شده با پرینتر سه بعدی

انیمیشن ساخته شده با پرینتر سه بعدی
آوریل 13, 2015

نحوه کار پرینتر قلمی سه بعدی

نحوه کار پرینتر قلمی سه بعدی
آوریل 13, 2015

نمایشگاه پرینت سه بعدی در لندن

نمایشگاه پرینت سه بعدی در لندن
آوریل 13, 2015

پرینتر سه بعدی اعضای بدن

پرینتر سه بعدی اعضای بدن
آوریل 13, 2015

پرینت سه بعدی در فضا

پرینت سه بعدی در فضا
آوریل 11, 2015

درمان حیوانات معلول با پرینترهای سه بعدی

درمان حیوانات معلول با پرینترهای سه بعدی
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر