ارسال فایل
آوریل 11, 2015

سفالگری مدرن با پرینترهای سه بعدی

سفالگری مدرن با پرینترهای سه بعدی
آوریل 8, 2015

ساخت استخوان های جمجمه توسط پرینترهای سه بعدی

ساخت استخوان های جمجمه توسط پرینترهای سه بعدی
آوریل 8, 2015

ساخت ساز ملودیکا با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت ساز ملودیکا با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت زیردریایی (ماکت) با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت زیردریایی (ماکت) با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت محافط دندان اختصاصی ورزشکاران با پرینتر سه بعدی(ویدیو)

ساخت محافط دندان اختصاصی ورزشکاران با پرینتر سه بعدی(ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت پرنده با قابلیت پرواز با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت پرنده با قابلیت پرواز با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

کواد کوپتر Rotor DR۱ ساخته شده با پرینتر سه بعدی(ویدیو)

 کواد کوپتر Rotor DR۱ ساخته شده با پرینتر سه بعدی(ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت ناو هواپیما بر (ماکت) با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت ناو هواپیما بر (ماکت) با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت هواپیمای بدون سرنشین با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت هواپیمای بدون سرنشین با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

پرینت سه بعدی چند رنگ با پرینتر تک نازل (ویدیو)

پرینت سه بعدی چند رنگ با پرینتر تک نازل (ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت ربات رقاص با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت ربات رقاص با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت ربات تمیز کننده کابینت با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت ربات تمیز کننده کابینت با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر