ارسال فایل
آوریل 13, 2015

نمایشگاه پرینت سه بعدی در لندن

نمایشگاه پرینت سه بعدی در لندن
آوریل 13, 2015

پرینتر سه بعدی اعضای بدن

پرینتر سه بعدی اعضای بدن
آوریل 13, 2015

پرینت سه بعدی در فضا

پرینت سه بعدی در فضا
آوریل 11, 2015

درمان حیوانات معلول با پرینترهای سه بعدی

درمان حیوانات معلول با پرینترهای سه بعدی
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر