ارسال فایل
اکتبر 12, 2015

تست حيوانی استخوانهای ساخته شده با پرينتر سه بعدی

همه کاربران پرينترهای سه بعدی علاقه مندند در مورد اين تکنولوژی صحبت کنند و کمتر کسی را می توان يافت که بخواهد استفاده از اين دستگاه […]
اکتبر 12, 2015

طراحی سکونتگاه های فضايی باپرينتر سه بعدی

بعضی از ابزارهایی که با روش نمونه سازی سريع و يا همان پرينت سه بعدی توسعه يافته اند بسيار جالب و تعجب برانگيزند, از ميان آنها […]
اکتبر 10, 2015

ساخت خانه های اضطراری در 30 دقيقه با از پرينترسه بعدی

با آنکه هر روزه کاربردهای جديد و جالبی از تکنولوژی پرينترهای سه بعدی ارائه می شود و اين تکنولوژی تاثير زيادی بر بسياری از صنايع مختلف […]
اکتبر 10, 2015

ابزار جوش مخصوص محصولات پرینتر سه بعدی

عليرغم تولید مدلهای زيادی از پرينترهای سه بعدی، فيلامنتهای پرينترهای سه بعدی و همچنين تکنولوژی های معرفی شده در این رابطه،هنوز مشکلات حل نشده زیادی باقیست […]
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر