ارسال فایل
می 10, 2015

صندلی ساخته شده با پرینتر سه بعدی

صندلی ساخته شده با پرینتر سه بعدی
می 10, 2015

قطعات جالب ساخته شده با پرینتر سه بعدی

قطعات جالب ساخته شده با پرینتر سه بعدی
می 10, 2015

ساخت دست مصنوعی هوشمند با پرینتر سه بعدی

ساخت دست مصنوعی هوشمند با پرینتر سه بعدی
می 10, 2015

معرفی پرینتر سه بعدی رنگی Objet ۵۰۰

معرفی پرینتر سه بعدی رنگی Objet ۵۰۰
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر