ارسال فایل
می 10, 2015

ساخت دستگاه تراشکاری (کوچک) با پرینتر سه بعدی

ساخت دستگاه تراشکاری (کوچک) با پرینتر سه بعدی
می 10, 2015

پرینت سه بعدی گیربکس

پرینت سه بعدی گیربکس
می 10, 2015

نخستین آرایشگر دیجیتال ساخته شده با پرینتر سه بعدی

نخستین آرایشگر دیجیتال ساخته شده با پرینتر سه بعدی
آوریل 22, 2015

استفاده از پرینتر سه بعدی در صنعت سرامیک

استفاده از پرینتر سه بعدی در صنعت سرامیک
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر