ارسال فایل
آوریل 11, 2015

درمان حیوانات معلول با پرینترهای سه بعدی

درمان حیوانات معلول با پرینترهای سه بعدی
آوریل 11, 2015

سفالگری مدرن با پرینترهای سه بعدی

سفالگری مدرن با پرینترهای سه بعدی
آوریل 8, 2015

ساخت استخوان های جمجمه توسط پرینترهای سه بعدی

ساخت استخوان های جمجمه توسط پرینترهای سه بعدی
آوریل 8, 2015

ساخت ساز ملودیکا با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت ساز ملودیکا با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر