ارسال فایل
آوریل 8, 2015

ساخت ناو هواپیما بر (ماکت) با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت ناو هواپیما بر (ماکت) با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت هواپیمای بدون سرنشین با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت هواپیمای بدون سرنشین با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

پرینت سه بعدی چند رنگ با پرینتر تک نازل (ویدیو)

پرینت سه بعدی چند رنگ با پرینتر تک نازل (ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت ربات رقاص با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت ربات رقاص با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر