ارسال فایل
آوریل 8, 2015

ساخت ربات تمیز کننده کابینت با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت ربات تمیز کننده کابینت با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت کوچکترین دریل دنیا با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت کوچکترین دریل دنیا با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت دست رباتیک با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت دست رباتیک با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

سریع ترین پرینتر سه بعدی دنیا

سریع ترین پرینتر سه بعدی دنیا
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر