ارسال فایل
فوریه 19, 2015

جدید

لاتنلان  
فوریه 19, 2015

کمک پرینتر سه بعدی برای جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده (ویدیو)

کمک پرینتر سه بعدی برای جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده (ویدیو)
فوریه 19, 2015

ساخت کفش های اختصاصی با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت کفش های اختصاصی با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
فوریه 19, 2015

ساخت نمونه کنترلی جستجوگر مریخ با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت نمونه کنترلی جستجوگر مریخ با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر