ارسال فایل
دسامبر 26, 2015

شرکت TSA قربانی پرینتر سه بعدی شد!

می‌توان از تصاویر  با کیفیت کلید‌های مهم، برای کپی برداری از آنها استفاده کردˮ. این درسی بود که TSA  یکی از مشهورترین برند‌های قفل‌ چمدان  پس […]
دسامبر 25, 2015

پرینت سه بعدی ربات تبدیل شدنی فوق العاده توسط هنرمند ژاپنی

نیازی به تکرار این موضوع نمی باشد که تکنولوژی پرینت سه بعدی برای طراحی و ساخت اسباب بازی و روباتها٫ فوق العاده عالیست . به همین دلیل […]
دسامبر 24, 2015

پرینت سه بعدی لباس مرد آهنی

هرچند بسیاری از پرینترهای سه بعدی رومیزی وعده می‌دهند که کیفیت پرینت سه بعدی  صنعتی را به روی میز شما می‌آورند، ندرتا این کار را می‌کنند. اما، تحت […]
دسامبر 22, 2015

ساخت قلب پرینت سه بعدی شده با استفاده از اسکن MRI

اگر پزشکان بتوانند قبل از انجام اعمال جراحی قلب، نمایی واقعی از بدن بیمار را ببینند قطعا ایمنی و امنیت این قبیل عمل ها به میزان […]
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر