ارسال فایل
اکتبر 12, 2015

طراحی سکونتگاه های فضايی باپرينتر سه بعدی

بعضی از ابزارهایی که با روش نمونه سازی سريع و يا همان پرينت سه بعدی توسعه يافته اند بسيار جالب و تعجب برانگيزند, از ميان آنها […]
اکتبر 10, 2015

ساخت خانه های اضطراری در 30 دقيقه با از پرينترسه بعدی

با آنکه هر روزه کاربردهای جديد و جالبی از تکنولوژی پرينترهای سه بعدی ارائه می شود و اين تکنولوژی تاثير زيادی بر بسياری از صنايع مختلف […]
اکتبر 10, 2015

ابزار جوش مخصوص محصولات پرینتر سه بعدی

عليرغم تولید مدلهای زيادی از پرينترهای سه بعدی، فيلامنتهای پرينترهای سه بعدی و همچنين تکنولوژی های معرفی شده در این رابطه،هنوز مشکلات حل نشده زیادی باقیست […]
اکتبر 7, 2015

دست مصنوعی تولید شده با پرینتر سه بعدی

امروزه پروتزهای بسيار زياد و خلاقانه ای با استفاده از پرينترهای سه بعدی توليد شده و به افراد نيازمند عرضه می شود ولی خيلی از اين […]
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر