ارسال فایل
می 10, 2015

قطعات جالب ساخته شده با پرینتر سه بعدی

قطعات جالب ساخته شده با پرینتر سه بعدی
می 10, 2015

ساخت دست مصنوعی هوشمند با پرینتر سه بعدی

ساخت دست مصنوعی هوشمند با پرینتر سه بعدی
می 10, 2015

معرفی پرینتر سه بعدی رنگی Objet ۵۰۰

معرفی پرینتر سه بعدی رنگی Objet ۵۰۰
می 10, 2015

ساخت دستگاه تراشکاری (کوچک) با پرینتر سه بعدی

ساخت دستگاه تراشکاری (کوچک) با پرینتر سه بعدی
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر