ارسال فایل
آوریل 22, 2015

ساخت ابزارهای کمک آموزشی ریاضی با پرینتر سه بعدی

ساخت ابزارهای کمک آموزشی ریاضی با پرینتر سه بعدی
آوریل 14, 2015

ساخت قایق کنترلی با پرینتر سه بعدی

ساخت قایق کنترلی با پرینتر سه بعدی
آوریل 14, 2015

انیمیشن ساخته شده با پرینتر سه بعدی

انیمیشن ساخته شده با پرینتر سه بعدی
آوریل 13, 2015

نحوه کار پرینتر قلمی سه بعدی

نحوه کار پرینتر قلمی سه بعدی
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر