ارسال فایل
آوریل 11, 2015

سفالگری مدرن با پرینترهای سه بعدی

سفالگری مدرن با پرینترهای سه بعدی
آوریل 8, 2015

ساخت استخوان های جمجمه توسط پرینترهای سه بعدی

ساخت استخوان های جمجمه توسط پرینترهای سه بعدی
آوریل 8, 2015

ساخت ساز ملودیکا با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت ساز ملودیکا با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت زیردریایی (ماکت) با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت زیردریایی (ماکت) با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر