ارسال فایل
آوریل 8, 2015

ساخت محافط دندان اختصاصی ورزشکاران با پرینتر سه بعدی(ویدیو)

ساخت محافط دندان اختصاصی ورزشکاران با پرینتر سه بعدی(ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت پرنده با قابلیت پرواز با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت پرنده با قابلیت پرواز با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

کواد کوپتر Rotor DR۱ ساخته شده با پرینتر سه بعدی(ویدیو)

 کواد کوپتر Rotor DR۱ ساخته شده با پرینتر سه بعدی(ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت ناو هواپیما بر (ماکت) با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت ناو هواپیما بر (ماکت) با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر