ارسال فایل
آوریل 8, 2015

ساخت کوچکترین دریل دنیا با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت کوچکترین دریل دنیا با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت دست رباتیک با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت دست رباتیک با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

سریع ترین پرینتر سه بعدی دنیا

سریع ترین پرینتر سه بعدی دنیا
فوریه 19, 2015

ساخت نمونه کنترلی جستجوگر مریخ با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت نمونه کنترلی جستجوگر مریخ با پرینتر سه بعدی (ویدیو)