ارسال فایل
آوریل 8, 2015

ساخت کوچکترین دریل دنیا با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت کوچکترین دریل دنیا با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

ساخت دست رباتیک با پرینتر سه بعدی (ویدیو)

ساخت دست رباتیک با پرینتر سه بعدی (ویدیو)
آوریل 8, 2015

سریع ترین پرینتر سه بعدی دنیا

سریع ترین پرینتر سه بعدی دنیا
فوریه 19, 2015

کمک پرینتر سه بعدی برای جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده (ویدیو)

کمک پرینتر سه بعدی برای جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده (ویدیو)
پرینت سه بعدی دستگاه چاپ بنر